Meninger -

Forfatter: Andreas Framnes

10 bud for digitalisering

For å rigge seg for en datadreven framtid og den fjerde industrielle revolusjon – altså digitalisering, må Norge innføre 10 databud for å henge med i timen. Det mener teknologiopportunist Silvija Seres. 

Sort/hvitt foto av en lyktestolpe med diverse plakater på, inkludert ordet Big data som symboliserer digitalisering.
Photo by ev on Unsplash

For femti år siden kom industrikomiteen på Stortinget opp med en liste med 10 oljepolitiske bud. Slik skulle vi sikre en hensiktsmessig forvaltning av oljen. På “steintavlene” sto det åpenbart noe riktig, for Norge er i dag et av verdens rikeste land.

Forfatter av boka “Staten og Dataen” (tidligere Digital Dugnad), matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres, mener Norge nå bør innføre et tilsvarende rammeverk for å forvalte den “nye oljen”. 

På lik linje med de oljepolitiske budene, må vi også sikre en hensiktsmessig forvaltning av dataen, i følge Seres. 

Portrettfoto: Silvija Seres, som gir oss sine 10 bud for digitalisering.

— Vi må vite hva vi vil med data, og hvordan vi skal bruke den for å skape ressurser og verdier for Norge

Silvija Seres, på Ekko – NRK P2 (03.03.2021)

I Ekko-sendingen på NRK P2 den 3.mars 2021 lister hun derfor opp ti bud for digitalisering.

De 10 databud:

1. Skap en felles dataplattform for god og offentlig datastyring (data er en ressurs):

En retning og regelsett for hvordan vi skal samkjøre dataene våre. Trafikkregler for hver sektor. 

2. Behandle norsk data som en naturressurs, og sørge for at data skapt på norsk jord tilfaller det norske samfunnet. 

Verdiskapningen som dataen gir oss i fremtiden skal tilfalle dem som har skapt dem. Vi må dele på dataen som private og kommersielle bedrifter har skaffet seg (slik at også offentligheten kan dra nytte av innsamlet informasjon) – f.eks helsedata. 

3. Definer standarder for nasjonale løsninger og infrastruktur.

Vi må ha en hensiktsmessig utbygging av infrastruktur (bredbånd, 5G etc) for å kunne utnytte data på en god måte. 

4. Invester i god, digital infrastruktur, som f.eks 5G.

Infrastruktur muliggjør ny teknologi, f.eks sensorer. 5G er ti-femten ganger raskere enn forgjengeren 4G. Næringsliv og helsevesen er blant institusjoner som kan dra god nytte av 5G. 

5. Spre fremoverlent kultur og prosesskunnskap i offentlig sektor. 

Vi må ta nødvendig risiko, vi  kommer ikke til å gjøre noe nytt uten å feile, og vi må skape rom for å prøve nye ting. 

6. Definer nye økonomiske modeller og samfunnsmodeller som tar hensyn til eksponentielle fremskrivninger.  

Datamaskiners regnekraft utvikler seg og dobler seg i evne hvert halvannet år (Moores lov). Problemet er at alle økonomiske modeller for vekst, strategi og styring tar utgangspunkt i lineær vekst – en årlig prosentøkning som ikke er forenlig med datamaskinenes eksponentielle vekst og prosessorkapasitet. 

7. Bygg kunnskap om digitalisering og det nye samfunnet.

Teknologisk utvikling skal ikke være forbeholdt teknologimoguler, studenter med hybel i Silicon Valley og fageksperter. Alle må være med på utviklingen, og alle skal ta del i teknologiopportunismen og føle seg inkludert. 

8. Start livslang læring i praksis i dag.

Man blir aldri utlært. Selv om man har fått et diplom som bevis på endt utdannelse fortsetter likevel teknologiutviklingen. Ledere og sjefer må feire ansatte som lærer seg nye ting.

9. Gjør det lett å investere i det nye.

Ordninger som stimulerer og som gjør det lønnsomt å investere i ny teknologi må på plass, og mantraet Mulighet – ikke kostnad bør printes ut og henges på ethvert møterom over hele landet. 

10. Velg to mål innen Norges unike styrker som samler på tvers av fag og geografi.

Norge er f.eks verdensledende på enkelte, offentlige tjenester, i følge Seres. Altinn, NAV, BRReg er eksempler på dette. Kan vi bruke dette som en plattform for å samkjøre alle våre offentlige og private data på riktig måte, og bygge verdens beste offentlige sektor – for deretter å selge det som en eksportartikkel?

Vil du høre mer om de 10 budene for digitalisering? 

Hør Silvija Seres i EKKO-sendingen 03.03.2021. Der tar de i spørretimen for seg klima, miljø og enkeltmennesket og spør: Hva kan egentlig du og jeg gjøre for klima?
Med Kristine Laake, Anja Bakken Riise og Dag O. Hessen.

Vil du få nyheter fra Dekode rett i innboksen?

Illustrasjon av papirfly

Vi sender ut nyhetsbrev cirka 6 ganger i året, der du får siste nytt fra Dekode og spennende artikler om våre kompetanseområder.