Blogg

Hos Dekode

Julia Edin - Publisert

Omstilling til en ny normaltilstand

Vi må omstille oss og begrense skadene Korona medfører. Vi må komme oss vekk fra sjokk, usikkerhet og frykt. Vi må se mulighetene. Koronaviruset har satt sitt tydelige preg på hverdagen vår. For de fleste var dette en stor omveltning og for mange har det også utfordret deres livsgrunnlag. Derfor er det helt avgjørende nettopp å erkjenne at vi må omstille oss til en ny normaltilstand, for en kortere eller lengre periode. Les mer - Omstilling til en ny normaltilstand