Det er forvaltning som teller

Når folk flest prøver å forstå amerikansk politikk og hvordan mer eller mindre kompetente presidenter kan bli gjenvalgt, er det verd å huske James Carvilles sitt poeng om at det til syvende å sist handler om økonomien; “The economy, Stupid!”.

Hadde Carville været en digital strateg, som snakket om nettløsninger kunne han med rette ha understreket at det ikke spiller noen rolle hvor fin nettsiden er, hvis du ikke klarer å jobbe med den i det daglige. Det er forvaltning som teller.

Annikken Tangen, prosjektleder i Dekode.

De essensielle justeringene

Som digitalt byrå begynte Dekode for ti år siden som teknisk WordPress-leverandør for større designbyråer. Vi så rask at det ikke alltid ble gjort designgrep som lot seg implementere teknisk eller som hadde noen verdi for sluttbrukerne. Av den grunn ansatte vi våre egne designere.

Det ga oss en sammensatt stab som skjønte hvordan design og teknologi hang sammen. I prosjekt kunne vi dermed selv tilby mer gjennomtenkte løsninger og en mer effektiv prosess.

Når våre samarbeidspartnere lanserte et prosjekt, så vi rask at kunden trengte hjelp til videreutvikling og justeringer. De valgene som ble tatt i et forprosjekt, ble motbevist av faktisk bruksmønstre senere. Teorien funket ikke i praksis. I en slik situasjon gikk ikke kunden tilbake til våre designpartnere, men til oss i Dekode. Vi var de som hadde kompetansen til å gjøre justeringer. Justeringer som bidro til å nå det målet som var hele årsaken til at man gjorde nettløsningen fra start.

foto v Christian Bukti, Salgsansvarlig i Dekode
Christian Buksti, Salgsansvarlig / Rådgiver i Dekode

Forvaltning – minst sexy, mest effektiv

Som resultat av dette organiserte Dekode en egen supportavdeling, som siden har vokst til å bli dagens forvaltningsavdeling. I tillegg har vi tilpasset vår prosess til nettopp å luke ut høytsvevende synsing. Vi forholder oss til den faktiske virkelighets bruksmønstre. Vi ønsker å fokusere på kjernen i en nettløsning og lansere en brukersentrisk løsning som er skalerbar. Deretter kan vi videreutvikle og optimalisere løsningen etter lansering. Det bringer kundene våre raskere og mer kostnadseffektivt frem til mål. Sentralt i denne måten å jobbe på står Dekodes avdeling med det minst sexye navnet; Forvaltning.

Etter at vi tok disse grepene ser vi gang på gang, at forvaltningsavdelingen har en ennå større verdi enn vi først så for oss. 

Som salgsansvarlig i Dekode håndterer jeg majoriteten av henvendelser som kommer til Dekode. Vi ser oftere at større eller mindre bedrifter kontakter oss, fordi de har hørt at Dekode har en egen drift- og forvaltningsavdeling. Bakgrunn og historie er ofte den samme: de har en flott nettløsning som man er relativt fornøyd med, men når det skal gjøre justeringer i løsningen står man alene uten et støtteapparat. Når de ringer leverandøren sin, sitter utviklerne, som opprinnelig gjorde løsningen, låst i andre prosjekter og hjelpen er langt unna. 

Kunsten å tenke langsiktig

Forvaltning har blitt et av Dekodes største fortrinn og noe vi må minne kunder på allerede når de etterspør en ny nettside. I konkurranser etterspørres ofte en leverandør som tilbyr drift eller har en underleverandør som gjør det. Men bak dette ligger ofte kun tilgang til serverkapasitet. Da likestilles webbyråer som bruker webhoteller med mer seriøse aktører, noe jeg som både salgsansvarlig og rådgiver mener blir helt feil. 

Vi ser også, at digitale tendenser kan gjøre at for eksempel et spesifikt CMS anbefales av store og flinke byråer, men uten at forvaltning er tenkt som en essensiell del av en større sammenheng. Da kommer kunder tilbake et par år senere og forteller om hvordan de stod helt alene, etter å ha valgt det som ble presentert som en vidunder-CMS. Da er det trygt å bli presentert for en totalpakke med premium forvaltning, som ivaretar behovene deres fra start til slutt.

Vi står klare til å hjelpe deg

I Dekode ser vi at også flere andre leverandører har forstått verdien av forvaltning, men ikke vet hvordan de skal tilby det selv. I Dekode liker vi å jobbe med andre kreative miljøer. Vi har flere faste partnere som har lagt driften av digitale løsninger de har gjort utenom Dekode, til oss. Dette fordi de ser at det styrker kunderelasjonene deres. Forvaltning er en tjeneste som vi ikke bare tilbyr våre kunder, men også kan tilby andre byråer, som har digital modenhet og ønsker å tilby kundene sine premium forvaltning.

Dekodes forvaltningsavdeling er et beredskap av flinke WordPress utviklere som står til rådighet for support, videreutvikling og optimalisering alle hverdager. Med dette beredskap er det enkelt for Dekode å tilby både krisehjelp og forbedringer, supplert av våre øvrige stab av designere og rådgiver. Vi har faste forvaltningsavtaler som garanterer responstid og proaktiv overvåking av tekniske løsning. I tillegg kan vi tilpasse serverkapasitet og sikkerhet til mer unike krav. 

Les mer om Dekodes drifts- og forvaltningsavdelingen her. 

Vil du ta en prat med oss om forvaltningsmuligheter? 

Send meg en mail – [email protected]
Christian Buksti, 
Salgsansvarlig / Rådgiver i Dekode