Lønnsom likestilling

Likestilling er ikke bare politisk korrekt, det er også økonomisk lønnsomt, sier gründeren av SHE Conference og SHE Community, Heidi Aven. Vi har tatt en prat med Aven på selveste kvinnedagen. 

Illustrasjon av kvinner som jobber digitalt med skjermer foran seg og "koder som flyr i luften"

Gratulerer med dagen!

I dag feirer vi den internasjonale kvinnedagen i Dekode, men allerede på fredag gikk startskuddet for årets SHE Conference – en årlig konferanse med fokus på likestilling og mangfold i arbeidslivet. 

Konferansen er i regi av SHE Community – et nettverk med formål om å bringe sammen kvinner og menn på kryss av industrier og bransjer for å få flere kvinner inn i næringsliv og ledelse. Kvinnen bak det hele, Heidi Aven, mener fremoverlente Norge har et internasjonalt samfunnsansvar for å spre kunnskap. 

Vi ønsker å skape endring, og da kan man ikke bare fokusere på seg selv. Norge er en foregangsnasjon når det gjelder likestilling og vi har et ansvar for å være pådriver for likestilling og mangfold i resten av verden

Heidi Aven, Grunder og CEO av SHE Community

Hvordan er status for likestilling i norske bedrifter i dag?

— Du kan jo gå inn på SHE Index og se status i 100 av Norges største selskaper. Det er blitt bedre, vi ser at mange selskaper skaper gode resultater når det gjelder likestilling og mangfold ved å sette i gang en rekke insentiver både innenfor rekruttering, talentutvikling og ledelse. Men – det er fortsatt en lang vei å gå. Forandring skjer ikke over natten, sier Aven. 

«It’s not just right, it’s profitable»

Likestilling og mangfold er i følge Aven nødvendige faktorer for fremtidens bedrifter – på flere plan. 

— Det har vist seg at likestilling og mangfold ikke bare er politisk korrekt, men også økonomisk lønnsomt. Verden utvikler seg i en rasende fart, og det stilles stadig høyere krav til at ansatte og ledere må tilpasse seg nye markeder, sier Aven. Hun understreker at en god kjønnsbalanse en forutsetning for nettopp å kjenne sitt marked best:

— Det er helt essensielt at både team og ledere er representative for markedet de prøver å nå. Derfor trenger vi både likestilling og mangfold. Vi pleier å si at «It’s not just right, it’s profitable.»

Likestilling = Kompetente menn OG kvinner

Hva er det viktigste å tenke på for norske bedrifter når de skal ansette folk i 2021? 

— Jeg mener at det er viktig å fokusere på likestilling og mangfold. Det betyr ikke at man ikke skal fokusere på like mye på kompetanse, men det er tøv å si at det er ikke finnes kompetente folk av begge kjønn til styrer og ledelse, understreker Aven.

I dag er det kvinnedagen. Hva vil dere si til alle kvinner i arbeidslivet som vil opp og frem? 

— Stå på – og ikke gi deg.

Vi i Dekode er stolte av å jobbe med SHE Community sine nettsider, som formidler nyheter om likestilling og hvordan vi kan, og hvorfor vi bør redusere ulikhetene i arbeidslivet. Vi oppfordrer også kvinner til å søke på stillingene vi nå har ledige.