Nisje – en sosial delingsplattform

De siste årene har vi i Dekode utviklet en sosial delingsplattform, som vi har kalt for Nisje. Med Nisje ønsker vi at folk skal finne sammen for å dele erfaringer, aktiviteter og kunnskap – som er lette å finne igjen i ettertid.

Mac-skjerm med bilde av intranett

Kunnskap er makt

Hver dag, hver time og hvert minutt skapes og deles det erfaringsbasert kunnskap, når mennesker møtes i forum for å dele sine personlige meninger og tanker. Denne kunnskapen og erfaringsutveksling er rett og slett for viktig til at vi bare kan la det forsvinne i en konstant strøm av informasjon, slik den gjør i en del sosiale medier. 

Vi vet at kunnskap er makt, og at kunnskap gir forståelse og bryter ned fordommer – som igjen fører til trygghet og styrke. Kunnskap får oss til å vokse som individer og som gruppe. Derfor må denne kunnskapen samles og tas vare på.

Vi i Dekode har laget et sted hvor man kan ha de gode samtalene og utveksle erfaringer i et åpent fellesskap, i en lukket gruppe, eller under et spesifikt tema eller kategori. Informasjon som deles på plattformen som vi kaller Nisje, er lett å finne tilbake til og lete opp igjen i ettertid. Det er det Nisje handler om: – å ta vare på kunnskap. Nisje kan brukes både som et lukket forum for medlemmer av en forening, som intranett for et firma eller som åpne møterom. La oss gi deg noen konkrete (og ekte) eksempler:

Nisje som medlemsplattform

Vi har utviklet den sosiale portalen Oppsiden.no for Norsk Nettverk for Downs syndrom (NNDS) basert på Nisje. På Oppsiden.no kan hvem som helst melde seg inn. NNDS ønsker at flest mulig skal få tilgang på oppdatert informasjon om Downs syndrom, som man finner i deres kunnskapsbibliotek. Målet er å ta vare på de viktige rådene og erfaringene som utveksles mellom likepersoner.

En reell problemstilling her kan være at en mor deler sin erfaring om hvordan det er å amme et nyfødt barn med Downs syndrom. La oss si at hun gjør dette i en gruppe på en annen sosial plattform. Hun får tilbake mange svar med erfaringer fra andre mødre. Hennes innlegg vil fort havnet langt ned i informasjonsstrømmen og bli borte, slik at når en nybakt mor måneder eller år senere lurer på det samme vil hun slite med å finne svaret, men må spørre på nytt. 

På en Nisje-plattform, som Oppsiden.no, vil man i stedet kunne søke opp diskusjonen ved å bruke ordet amming eller finne innlegget i en relevant gruppe, f.eks gruppen “Amming av barn med Downs syndrom”. På den måten kan nybakte mødre, som er på jakt etter andres erfaringer, lett søke opp og finne igjen det som tidligere har blitt delt. Nylig eller for lenge siden, det er fortsatt relevant og viktig! 

iPad med bildeutsnitt fra Oppsiden.no, laget på vår intranettplattform Nisje

Bruk Nisje til å la nettverket gro

Et annet eksempel er SHE Community – også en Nisje plattform. Her er målet å skape et nettverk som inspirerer, motiverer og engasjerer mennesker om å slå seg sammen og å jobbe side om side for et mer mangfoldig arbeidsliv. Også SHE Community er åpent og gratis for alle som vil registrere seg.

Under ulike grupper kan samarbeidspartnere få sitt eget rom til å vise seg frem, enkeltpersoner kan dele meninger og tanker på “veggen” slik at alle ser det, eller man kan melde seg inn i en lukket gruppe for å diskutere spesifikke temaer. 

Bruk Nisje som intranett

Bibliotekutvikling sitt forum er en lukket Nisje-plattform, kun for ansatte ved norske bibliotek. Her har alle landets lokale bibliotek sin egen gruppe for å intern kommunikasjon. I tillegg har de grupper basert på temaer der de kan diskutere ulike ting på tvers av lokasjon og på nasjonalt plan. 

Les mer om Nisje som intranett her

Innholds Hub

Har du en liten redaksjon, en forening eller et lag kan du bruke Nisje til å samle, diskutere og øke kunnskap om ulike tema. Deretter kan du/dere bruke disse som utgangspunkt for å lage innhold til nettsiden. Gode innlegg som kommer frem i denne form for deling, kan med Nisje trekkes direkte ut på en nettside til gavn for alle.

Nå jobber vi med å lage en slik løsning for Nordnorsk Reiseliv. Dette er en region som arrangerer mange små og store aktiviteter fra individuelle aktører. Nisje brukes derfor til å skape samarbeid, synergier og best practise for å løfte Nord Norge som destinasjon.

Skreddersyes for deg!

Nisje er en sosial delingsplattform som kan skreddersys til din bedrift – enten du ønsker et community og nettverk for medlemmer, som intranet for din bedrift, eller som kommunikasjonsplattform for skoler og universiteter. 

Gjennom Nisje har vi skapt en plattform som tar høyde for at man på alle områder, alle nisjer, kan styrkes av å dele og ta vare på den kollektive kunnskapsutviklingen. Som det meste vi i Dekode gjør, er også Nisje basert på WordPress – noe som gir deg som redaktør det beste arbeidsverktøyet i backend. Gjennom egen app og notifikasjoner vil du og dine brukere alltid være oppdatert på det som skjer. 

Vil du vite mer om hvordan vi kan tilpasse Nisje for deg? 

Les mer om Nisje som intranett her og
send oss gjerne en mail til [email protected]