Arrangementer -

Forfatter: Julia Edin

SEO-frokostseminar utsatt!

Illustrasjon: Ingrid Rognstad

Koronaviruset sprer seg og vi i Dekode synes det er for stor usikkerhet knyttet til mulig spredning av viruset per dags dato, til at vi ønsker å samle nærmere 60 personer hos oss neste uke. Dette av hensyn til både våre ansatte og de besøkende.

Vi utsetter derfor frokostseminaret som var planlagt tirsdag 10. mars. Så fort situasjonen er mer avklart og vi har funnet en annen dato, vil vi sende en ny invitasjon til alle påmeldte.

Dersom du ikke var påmeldt til frokostseminaret, men ønsker å bli kontaktet når vi har ny dato for dette, kan du melde deg knappen under. Les mer om innholdet og programmet under SEO-frokostseminaret her.

Vi beklager ulempene dette medfører og håper vi kan samles til en hyggelig frokost og et lærerikt seminar om SEO snarlig!

Med vennlig hilsen oss i Dekode