Verdien av å skynde seg langsomt

Det tar tid å finnes seg selv. Det vil si, det tar tid å finne ut at en kanskje aldri vil finne seg selv. Og at veien er målet, ikke omvendt. Dette gjelder også for et selskap. Hvem er vi og hva er det vi skal bli gode på? For Dekodes del har det tatt ti år.

Magne Ilsaas, gründer, daglig leder og partner i Dekode, reflekterer over det å starte og drive et selskap gjennom opp- og nedturer, og gir en forsmak på veien videre – der Dekode spisser seg inn mot prosjekter med samfunnsnyttige formål.

En erfaren jubilant

Et 10-års jubileum er jo i seg selv noe besynderlig. Det er en markering av noe som fortsatt er en begynnelse, samtidig som det også viser til noe som allerede er bestått. Det er den første ordentlige milepælen, en slags godkjent opptaksprøve. Det er først nå vi har fått pondus til å mene noe som faktisk har potensiale for gjenklang. En pondus som er basert på erfaring og ikke bare videreformidling av noen andres allerede falmende ekko.

I løpet av disse ti årene har vi ikke gått på trynet, selv om vi flere ganger har vært nedi med hånda. Nå er pendelen i ferd med å bevege seg fra “det kan lett gå galt”, til “det kan lett gå godt”. Ti år med erfaringer, prøving og feiling, markerer slutten på et kapittel og begynnelsen på det neste for Dekode. 

Dunning-Kruger effekt
De som er inkompetente vil ha liten innsikt i sin egen inkompetanse”

Vi har skyndet oss langsomt

Noen vil kanskje mene at ti år er i overkant lang tid før en bedrift som Dekode kan si at vi vet hva vi vil og hvorfor vi er til. De som kjenner meg, vet at mottoet mitt er at vi må skynde oss langsomt. Med fundament i teknologi har det ikke stått på muligheter for å kaste seg på det nyeste og flotteste av trender. Nettopp det at vi har ventet så lenge som vi har med å ta en tydelig posisjon, er grunnen til at jeg, med en gründers naive iver, tar fatt på neste kapittel, med nyvunnen tro og glede over det vi holder på med.

Alt frem til nå har handlet om å komme til dette punktet. Vi har tatt oss tid, holdt oss til det vi er gode på, nemlig WordPress, og har ikke latt oss distrahere av hyper og trender. Vi har holdt oss i bakgrunnen og har ikke hatt behov for rope og mene mye, i et allerede overfylt teknologisk ekkokammer. 

Det er lett å overse den som ikke strekker hals og samtidig er det noe fint med å være den som blir oversett. Det gir et handlingsrom til å prøve og feile, til å akkumulere kunnskap og erfaring, i det stille, men nå er vi klare. 

Samfunnspåvirkere

Vi har funnet vår vei videre, som er et resultat av felles kompetanse og verdigrunnlag i Dekode: nemlig å bruke vår ekspertise på WordPress til å bidra til samfunnsnytte. På kort sikt vil vi gjøre dette gjennom kundene og prosjektene vi velger å jobbe med, hvor vi får bruke kunnskapen vår til å påvirke samfunnet i en positiv retning. Parallelt med dette jobber vi iherdig med å lage den beste plattformen til å drive digitalt organisasjonsarbeid, og drømmer om å nå langt med denne.

Vi vil bruke kunnskapen vår til å påvirke samfunnet i en positiv retning

Magne Ilsaas, gründer, daglig leder og partner i Dekode

Vi er glade for at vi har ventet såpass lenge med å uttrykke en så tydelig posisjon om å jobbe med samfunnsnyttesegmentet. Det er først nå vi føler oss trygge på at vi har den riktige kombinasjonen av kunnskap og erfaring, de riktige menneskene med den nødvendige kompetansen, og tryggheten som trengs for å ta langsiktige valg. 

Selv om dette er et mål vi har jobbet med en stund internt, har vi ikke villet rope det ut, før vi faktisk har noe å rope om. Det har vært både gøy og skummelt på en gang å satse på dette. Vi vet at det kommer til å ta tid å bygge en solid kundemasse som treffer denne posisjoneringen, og vi kommer helt sikkert i lang tid til å jobbe med et bredt spekter av kunder. Heldigvis er det mange å ta av og samfunnsnytte favner bredt. Det er utrolig mange fine og spennende bedrifter og organisasjoner der ute, og det blir spennende å ha en dialog internt om både muligheter og begrensninger. 

Veien mot målet

Å jobbe med samfunnsnyttige prosjekter har blitt en tydelig rettesnor i alt vi gjør. På veien mot målet har det blitt klart for oss hvilke kunder vi ikke ønsker å jobbe med. Det å faktisk takke nei til flere prosjekter som ikke samsvarer med våre verdier har vært en fin øvelse gjennom det siste året.

Vi har lenge hatt mange kunder som passer denne posisjoneringen, og hatt en dragning mot denne type prosjekter, men det var først for et år siden at vi bestemte oss for at dette skulle være vår vei videre. Frem til da har vi, som så mange andre, gjort prosjekter for alt og alle, og kjent på frustrasjon over hvor vanskelig det kan være å skille seg ut i mengden. Nå har vi et ønske om å supplere vår teknologikunnskap med spisset dybdekompetanse om hva som skal til for at en organisasjon eller bedrift, med fokus på samfunnsnytte, skal bli den beste digitale versjonen av seg selv.

Det er heller ikke helt uselvisk at vi ønsker å jobbe med disse kundene. Det er faktisk faglig sett noen av de mest spennende kundene vi kan tenke oss. De digitale flatene er i mange tilfeller de viktigste kommunikasjonskanalene de har, og for mange av dem er nettsidene en av de viktigste inntektskildene. Det gjør at de ofte er flere hestehoder foran gjennomsnittet av norske bedrifter hva gjelder digital modenhet, og vilje til å tenke langsiktig. 
Og det passer oss godt. 

Med fokus på langsiktighet

Vi har en langsiktig tilnærming til de vi jobber sammen med og vet at de færreste prosjekter er ferdige ved lansering. Det er da den digitale hverdagen begynner. Vi har over tid utviklet en prosess som nettopp imøtekommer dette behovet for langsiktighet. 

Vi tar ikke kortsiktige valg for å maksimere prosjekt og profitt, men lever av fornøyde kunder som jobber med oss over tid.

Magne Ilsaas, gründer, daglig leder og partner i Dekode

For å få til det holder det ikke med de vanlige målgruppeøvelsene om hvem nettsidene er til for. Vi må også forstå kundenes interne prosesser og arbeidshverdag, og ikke minst hvordan vi kan effektivisere og lage gode verktøy, som gjør dem selvstendige i deres digitale virke. For mange organisasjoner henger digital strategi og organisasjonsutvikling tett sammen. Teknologi alene er sjeldent nok og i en organisasjon er man avhengig av å ha folk med riktig kompetanse, eller vilje og lyst til å tilegne seg riktig kompetanse.

Vi er et byrå som har bygget oss opp på åpen kildekode, og har egenhendig erfart verdien av dette, men det er først nå vi virkelig har forstått hva åpen kildekode betyr utover “gratis kode”. Det handler om åpenhet, relasjoner, tillit, tålmodighet, kommunikasjon, samarbeid og evnen til å skynde seg langsomt. Og nettopp dette er verdier som er en forutsetning for digital suksess. Det handler om mennesker, ikke maskiner og teknologi.

Så nå er det sagt! 

Vi gleder oss til veien videre og hvor dette vil ta oss de neste 10 årene. Vi skal dele kunnskap og erfaringer, og fortelle om både oppturer og nedturer. 

Nå som året nærmer seg slutten kan vi allerede se at det å jobbe målrettet mot noe gir resultater. Vi er utrolig stolte av alle de flotte kundene vi jobber sammen med. Faktisk så stolte at vi, i god julekalendertradisjon, vil presentere litt av det vi arbeider med hver dag frem mot jul.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med organisasjoner?
Les mer her.