Hva er digital design?

I Dekode jobber designere som forstår teknologi og utviklere som forstår design sammen, med en modulær tilnærming. Her kan du lese mer om våre tanker rundt hva digital design er – ført i pennen av Øyvind Ellingsen, vår kreative leder.

Digital design – mer enn form, farge og funksjon

Digital design handler om mer enn form, farge og funksjon. Det handler om å forstå alt fra målgruppens behov til bedriftens forretningsmål. Det handler om analyse, strategisk tenkning, teknologiforståelse, forretningsforståelse, merkevareforståelse, prosessledelse, konseptutvikling, testing og validering. Det handler om å finne den optimale løsningen der design og teknologi sammen skaper gode brukeropplevelser og god butikk. Digital design handler om å sette design i system og lage verktøy som gjør det mulig å forvalte produktet og brukeropplevelsen over tid. Og det handler om form, farge og funksjon.

Design + teknologi

I Dekode har vi designere som forstår teknologi og utviklere som forstår design. Dette er en unik kombinasjon som danner grunnlaget for at vi kan levere produkter som ikke bare begeistrer sluttbrukeren, men også administratoren, redaktøren og økonomiansvarlig. Ved å jobbe tett sammen finner vi tidlig ut av hvilke begrensninger og muligheter som ligger i forskjellige design og teknologivalg, før det rekker å gjøre utslag på fremdriften.

Rammeverk, ikke blanke ark

Det er ikke ofte det lønner seg å starte med helt blanke ark. Som oftest lønner det seg å benytte etablerte standarder og konvensjoner som utgangspunkt, for så å bygge videre på disse og prioritere tidsbruken der det har mest gevinst.

Derfor har vi utviklet vårt eget rammeverk som består av ferdigutviklede komponenter som vi kan bruke som utgangspunkt i prosjektene våre. Dette gjør det mulig for oss å spare tid på konvensjonelle oppgaver som vi stadig møter på i prosjekter, og heller bruke tid på det unike og forretningskritiske for hver kunde. Med dette skaper vi treffsikre og robuste produkter som har det lille ekstra der det gjelder som mest.

Øyvind Ellingsen, Kreativ leder i Dekode jobber med digital design på en stor mac-skjerm.

Modulært, ikke tvangstrøye

Et digitalt produkt, en tjeneste eller et nettsted blir aldri helt ferdig. Det er kontinuerlig behov for optimalisering, forbedring og videreutvikling. Nye behov kan oppstå over natten, samtidig som at eksisterende behov kan avta.

Derfor jobber vi med det vi kaller en modulær tilnærming. Det betyr at vi i stedet for å lage rigide maler man fort vokser ut av, heller tilbyr fleksible moduler som kan kombineres til å dekke både dagens og fremtidens behov. Med de riktige byggeklossene på plass og en fleksibel modulær tilnærming, vil man kunne opprette og justere på alle aspekter av nettstedet eller tjenesten både akutt og over tid.

Øyvind Ellingsen
Kreativ leder i Dekode

Har du lyst til å jobbe i Dekode?

Her finner du til en hver tid oppdatert oversikt over hva og hvem vi leter etter!
Les også intervju med Henning Hovland, CTO i Dekode, i artikkelen Er du den vi leter etter?